Free Course Python Advance 2020 - KING OF EXCEL

Monday, December 30, 2019

Free Course Python Advance 2020

Free Course Python Advance 2020


Tìm hiểu cách tạo các ứng dụng cấp độ nâng cao theo thời gian thực bằng các khái niệm nâng cao trong Python.

Bạn sẽ học được gì:
 • Lập trình Python nâng cao trong Python.
 • Tạo ứng dụng cấp độ nâng cao bằng cách sử dụng các khái niệm nâng cao.
 • Learn the in-depth intuition behind each concept.
Nội dung khóa học:
 • + Giới thiệu khóa học và thiết lập Python.
 • + Tự động hóa email bằng SMTP Intuition.
 • + Tự động hóa email bằng Python.
 • + Decorator Intuition.
 • + Implementing Decorators in Python.
 • + Graphs Intuition.
 • + Đồ thị.
 • + Numerical Computation Intuition.
 • + Numerical Computation in Python.
 • + YouTube Download Manager Application in Python.
 • + Simple Linear Regression Machine Learning Model Intuition.
 • + Thực hiện mô hình học máy hồi quy tuyến tính đơn giản trong Python.
 • + Simple Linear Regression Machine Learning Model Implementation in Python.
 • + Multiple Linear Regression Machine Learning Model Intuition.
 • + Mô-đun Arcade: Cho phép tạo một số nội dung hoạt hình trong Python.
 • + Python Crash Course.
LINK FILES.PW:

LINK ONEDRIVE:

LINK GOOGLE DRIVE:

Pass Winrar: http://nhasachtinhoc.blogspot.com

📤Hướng dẫn cách tải file bị "giới hạn số lần tải" trên Google Drive https://www.kynangmoi.info/2019/10/huong-dan-cach-tai-file-bi-gioi-han-so.html?m=1
#evba #etipfree #kingexcel

No comments:

Post a Comment